Projecten

AWKG doet en ondersteunt onderzoek rondom de 4 domeinen van kraamzorg: het 3e trimester huisbezoek, de partus-assistentie, het kraambed en de overdracht na het kraambed. De belangrijkste kennis- en implementatievragen bestrijken vier thema’s:

1) Risico-inventarisatie en risico-taxatie (b.v. vergelijken van benaderingen in het huisbezoek);
2) Specifieke kraamzorg functies bij partusassistentie en in het kraambed (vergelijking continue vs. onderbroken partus-begeleiding);
3) Kwaliteitsprocessen in de kraamzorg (vergelijking van verschillenden vormen van cliënten-feedback, b.v. snelle 1 op 1 feedback per verzorging vs. jaarlijkse benchmarkinformatie);
4) Ontwikkeling van tools voor onderzoek naar doelmatigheid in de kraamzorg, vooral om de uitkomst te meten van kraamzorg.