Over AWKG

Het ontstaan

Academische Werkplaats Kraamzorg in Geboortezorg (AWKG) is op 1 juli 2015 opgericht. De komende 3 jaar zal AWKG onderzoek doen en - ondersteunen rondom de 4 domeinen van kraamzorg: het 3e trimester huisbezoek, de partus-assistentie, het kraambed en de overdracht na het kraambed. De belangrijkste kennis- en implementatievragen bestrijken vier thema’s:

  1. Risico-inventarisatie en risico-taxatie (b.v. vergelijken van benaderingen in het huisbezoek);
  2. Specifieke kraamzorg functies bij partusassistentie en in het kraambed (vergelijking continue vs. onderbroken partus-begeleiding);
  3. Kwaliteitsprocessen in de kraamzorg (vergelijking van verschillenden vormen van cliënten-feedback, b.v. snelle 1 op 1 feedback per verzorging vs. jaarlijkse benchmarkinformatie);
  4. Ontwikkeling van tools voor onderzoek naar doelmatigheid in de kraamzorg, vooral om de uitkomst te meten van kraamzorg.

AWKG zal dit onderzoek doen in samenwerking met de deelnemende kraamzorgorganisaties, Brancheorganisatie Geboortezorg (Bo), en Kenniscentrum Kraamzorg (KCKZ). Afhankelijk van de vraag en de raakvlakken met andere zorgverleners wordt met andere ketenpartners in o.a. geboortezorg samengewerkt.