Nieuwe deelnemers

Is uw kraamzorgorganisatie geïnteresseerd in deelname aan de AWKG? Dan zullen we het volgende proces in gang zetten.

Allereerst zal er een eerst oriënterend gesprek plaats vinden. Hierin worden de volgende elementen besproken:

  • Het aantal kraambedden per jaar. Voor deelname hebben we een ondergrens gesteld van 1000 kraambedden per jaar. Heeft uw kraamzorgorganisatie minder kraambedden, dan kunt u samen andere kraamzorgorganisaties een cluster vormen.
  • Kosten voor deelname bedragen 8000 euro per jaar.
  • Uw registratiesysteem (hieraan zijn geen eisen aan verbonden)

Als uw organisatie besluit om deel te nemen tekent u een contract voor deelname en een contract voor extern bewerkerschap. Via dit laatste contract geeft u de AKWG toestemming om, in een zogenaamde ‘verlengde-arm-constructie’, cliënt data van uw organisatie te gebruiken in verband met onderzoek naar de kwaliteit van zorg, volgens een tevoren door de AWKG-leden goedgekeurd plan. U houdt overigens altijd volledige zeggenschap over uw eigen data.
Na het tekenen van de contracten start de implementatie van de lopende onderzoeken bij uw organisatie, krijgt u toegang tot de afgeschermde delen van de website en bent u uitgenodigd voor de deelnemersbijeenkomsten. Ook krijgt u desgevraagd advies als derden om uw medewerking aan onderzoek vragen..